Medlemsbladet Shih Tzu Nytt

Vær med å bidra til at bladet blir nettopp slik du ønsker. Send inn tips, skriv gjerne om hva som skjer i ditt nærområde, gode historier om din egen hund og annet aktuelt stoff.

Direktekontakt med redaksjonen og innsending av stoff:
shihtzunytt@gmail.com 

 

Bladet sendes ut til alle medlemmer som har betalt sitt medlemskap før bladet blir trykket.
Foto som sendes pr post og som ønskes i retur, må medsendes ferdig frankert konvolutt med navn og adresse. 

Bladet utgis 2 ganger i året i farger i A5 format f.o.m. 2023
AugustDesember
Frister for innlevering av stoff
01. juni01. november
 
Priser 

Løssalgspris kr 75,- (så langt opplaget rekker) 

Presentasjon av ny norsk champion er gratis!
 

Klikk på: 'Presentasjon av ny norsk champion er gratis' så vises og forklares det hvordan annonsen lages og vil se ut i etterkant. Sendes direkte på mail til redaksjonen. Mailadressen er oppført lengre oppe på denne siden.

Annonsepriser:
Helside m/bilde (bildekolasj = et bilde) pr blad farger:Kr. 250,-
Halvside m/bilde pr blad:Kr. 200,-
Tillegg i prisen ved redaksjonens utarbeiding av annonse:Kr. 50,-
Kennelregister 1 årKr. 150,- for 2022 er oppføring gratis (uten bilde)
Hannhundregister 1 årKr. 155,- for 2023 er oppføring gratis

All annonsering betales forskuddsvis. 
Merk innbetalingen hva det gjelder.

Bankkonto fra og med 03.02.22.: 9230 26 86086

Norsk Shih Tzu Klubb 
Leder: Ritha H. Vangen, Ringsakervegen 53, 2383 Brumunddal 

IBAN:                           SWIFT:

Ansvarlig utgiver:  styret 

Redaksjonsmedarbeidere:
Redaktør: Hildur J. Johnsen
Medarbeider : Marlen Selnes

Retningslinjer Shih Tzu Nytt, revidert februar 2021


Forsidene til tidligere utgitte medlemsblader
Fra og med 2017 utgis Shih Tzu Nytt 3 ganger i året
Fra og med 2023 utgis Shih Tzu Nytt 2 ganger i året i A5 format (se styremøtereferat 29-03-2023)

 

STN-1/2023

STN-2/2023


STN-1/2022


STN-2/2022


STN-3/2022

STN-1/2021

STN-2/2021

STN-3/2021

STN-1/19

STN-2/19

STN-3/19
 
STN-1/18
 
STN-2/18
 
STN-3/18
 
 
STN-1/17
 
STN-2/17
 
STN-3/17
 
 
STN-1/16
 
STN-2/16
 
STN-3/16
 
STN-4/16
 
STN-1/15
 
STN-2/15
 
STN-3/15
 
STN-4/15
 
STN-1/14
 
STN-2/14
 
STN-3/14
 
STN-4/14
 
STN-1/13
 
STN-2/13
 
STN-3/13
 
STN-4/13
 
STN-1/12
 
STN-2/12
 
STN-3/12
 
STN-4/12
 
STN-1/11
 
STN-2/11
 
STN-3/11
 
STN-4/11
 
Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no