Medlemsbladet Shih Tzu Nytt

Vær med å bidra til at bladet blir nettopp slik du ønsker. Send inn tips, skriv gjerne om hva som skjer i ditt nærområde, gode historier om din egen hund og annet aktuelt stoff.

Direktekontakt med redaksjonen og innsending av stoff:
shihtzunytt@gmail.com 

 

Bladet sendes ut til alle medlemmer som har betalt sitt medlemskap før bladet blir trykket.
Foto som sendes pr post og som ønskes i retur, må medsendes ferdig frankert konvolutt med navn og adresse. 

Bladet utgis 3 ganger i året i farger f.o.m. 2017AprilAugustDesember
Frister for innlevering av stoff15. mars15. juli15. november
 
Priser 

Løssalgspris kr 75,- (så langt opplaget rekker) 

Presentasjon av ny norsk champion er gratis!
 
Klikk på: Presentasjon av ny norsk champion er gratis så vises og forklares det hvordan annonsen lages og vil se ut i etterkant. Sendes direkte på mail til redaksjonen. Mailadressen er oppført samme sted.

Annonsepriser:
Helside m/bilde (bildekolasj = et bilde) pr blad farger:Kr. 250,-
Halvside m/bilde pr blad:Kr. 200,-
Tillegg i prisen ved redaksjonens utarbeiding av annonse:Kr. 50,-
Kennelregister 1 årKr. 150,- for 2021 er oppføring gratis (uten bilde)
Hannhundregister 1 årKr. 150,-

All annonsering betales forskuddsvis. 
Merk innbetalingen hva det gjelder.

Bankkonto: 1503.13.53804

Norsk Shih Tzu Klubb 
Leder: Hildur J. Johnsen, Torpfjellet 147, 1389 Heggedal
IBAN:NO65 1503 13 53804 SWIFT:DNBANOKK

Ansvarlig for det redaksjonelle:  Styret i NSTK

Redaksjonsmedarbeidere:
Redaksjonsmedarbeider: Vakant
Hjelper: Jan E. Klaastad, Blommenholm 

Retningslinjer Shih Tzu Nytt, revidert februar 2021


Forsidene til tidligere utgitte medlemsblader
Fra og med 2017 utgis Shih Tzu Nytt 3 ganger i året

 

STN-1/20

STN-2/20

STN-3/20

STN-1/19

STN-2/19

STN-3/19
 
STN-1/18
 
STN-2/18
 
STN-3/18
 
 
STN-1/17
 
STN-2/17
 
STN-3/17
 
 
STN-1/16
 
STN-2/16
 
STN-3/16
 
STN-4/16
 
STN-1/15
 
STN-2/15
 
STN-3/15
 
STN-4/15
 
STN-1/14
 
STN-2/14
 
STN-3/14
 
STN-4/14
 
STN-1/13
 
STN-2/13
 
STN-3/13
 
STN-4/13
 
STN-1/12
 
STN-2/12
 
STN-3/12
 
STN-4/12
 
STN-1/11
 
STN-2/11
 
STN-3/11
 
STN-4/11
 
Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no