Styremøtereferater 2011-2024

Neste styremøte :  
(planlegges 2. uke i hver måned)

2023
2022

2021

2020
03-06-2020 Referat mangler
17-06-2020 Referat mangler
02-07-2020 Referat mangler

Interimsstyret

2019

2018

2017

2016

2015

2014
16-01-2014 
27-02-2014 
06-03-2014 
15-04-2014 
08-05-2014 
24-06-2014 
09-09-2014 
28-10-2014 
25-11-2014 

2013

2012

2011

Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no