Bli medlem !

Vi ønsker alle med interesse for rasen Shih Tzu hjertelig velkommen som medlem i NSTK!
 

Hvordan bli medlem?
Ta kontakt med en i styret eller send mail til : nstk.styret@gmail.com eller Ritha H. Vangen
tlf. 
957 67 040.
Medlemmer i NKK kan også melde seg inn via "Min side" på nkk.no. Link til Min side: 
https://www.dogweb.no/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.dogweb.no%2Fminside%2Flogin%2Fcas
 
Nye eiere av Shih Tzu
Ta kontakt med en i Styret så vil du få hjelp med å registrere deg som medlem. 

Hva koster dette?
Medlemsavgifter fra 2022: se under
Medlemskapet betales via NKK og inkl. kontingent til NKK og NSTK

Tilknytning Grunnkontingent til NKK Kontingent til NSTK
Klubbmedlem/hovedmedlem kr 234,- *                 kr 275,-
Husstandsmedlem         Ingen         kr   60,-
Klubbmedlem – utland                 kr 330,-
Valpekjøper vervet av oppdretter kr 190,-                         kr 150,-  *

Valpekjøper vil automatisk bli overført som klubbmedlem/hovedmedlem pr 1.1. året etter vervingen.
Etter 1.9. er det halv pris på kontingent til NKK og NSTK frem til 1.1.

*Grunnkontingent del 1 faktureres i januar 2021 og det vil bli sendt kontingentfaktura i januar 2021. Faktura vil bestå av kontingent til klubber og forbund som vanlig, og Grunnkontingent del 1. Grunnkontingent del 1 baserer seg på tidligere RS-vedtak. Det vil si 230 kroner som ble vedtatt i 2019, indeksregulert som vedtatt i 2018 - totalt 234 kroner.
Grunnkontingent del 2. Dersom RS vedtar en grunnkontingent som er større enn 234 kroner, vil medlemmene få tilsendt en faktura for "grunnkontingent del 2". Fakturaen vil utgjøre differansen mellom RS-vedtatt grunnkontingent og allerede betalt grunnkontingent til NKK. 
NKK gjør oppmerksom på at innbetalt kontingent ikke er refunderbar, og at betaling av en evt. grunnkontingent del 2 er en forutsetning for å opprette medlemsfordelene i 2021 både i klubben og NKK.

Hentet fra NKK: https://www.nkk.no/rs-2020/grunnkontingenten-2021-article182328-1382.html


*Gjelder ikke etter 1.9., da halv pris til NKK og NSTK blir gjeldende.


Hvilke fordeler har du?
  • Se fordeler ved medlemsskap i NKK her: fordeler ved NKK medlemskap:
  • I tillegg vil vi her nevne at du får NKK`s medlemsblad, Hundesport, 3 stk. i året. 
  • Du får delta på alle NKK`s godkjente utstillinger til halv pris.
Ved å være medlem i Norsk Shih Tzu (NSTK) får du:
  • Medlemsbladet Shih Tzu Nytt, 2 eksemplarer i året fra og med 1.1.2023
  • Delta på medlemsmøter med aktuelle temaer.
  • Delta i sosiale sammenkomster for eiere og hund, skape et sosialt miljø.
  • Delta på mestvinnerlistene. Eier av hunden må ha betalt medlemsavgiften for inneværende år før hunden stilles ut, før det gis tellende poeng på Årets mestvinnerliste.
  • Bidra til at klubben ivaretar utviklingen av fysisk og psykiske sunne hunder, typeriktige og sosialt tilpasset m.m., samt fremmer utviklingen av rasen vår.
  • Klubben vil arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandaren og fremme mulighetene for aktivitet.
  • Som medlem har du mulighet til å være med å bidra.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som medlem i Norsk Shih Tzu Klubb!Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no