Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)

Styrets sammensetning etter årsmøtet 25. mars 2023
For å kontakte styret i klubben, vennligst benytt denne mailadressen: 
nstk.styret@gmail.com


Leder, valgt for 2 år (til 2024):
Ritha H. Vangen, Ringsakervegen 53, 2383 Brumunddal 

Nestleder, valgt for 2 år 2023 (til 2025)
Lene N Granholt, ØvreHoltet 55, 2092 Minnesund                                 

Styremedlem/Sekretær, valgt for 2 år 2023 (til 2025)
Eva Larsen, Karles vei 22B, 8403 Sortland

Styremedlem, har tiltrådt som styremedlem frem til årsmøte i 2024 da valgte styremedlem har trukket seg
Wenche Langdalen,  Engebakken 8, 2320 Furnes  

Styremedlem, valgt for 1 år 2023 (til 2024)
Anna Regine Sve, Borglundveien 56, 6007 Ålesund

Varamedlemmer, valgt for ett år 2023 (til 2024)
Anne Lise Edvardsen, Ersfjordvegen142, 9107 KVALØYA

Kasserer utenfor styret
Jan E. Klaastad, Sjøveien 16, 1365 Blommenholm


Revisor, valgt for 2 år 2022 (til 2024) 
Michael Kobro Rosendahl, Bjørgegrenda 106, 5142 Fyllingsdalen

Vararevisor, valgt for ett år (til 2024) 
Jan E. Norstrøm, Holmlundvegen 32, 2312 Ottestad

Materialforvalter:
Ritha Vangen, Ringsakervegen 53, 2383 Brumunddal
Retningslinjer for Styret
Retningslinjer for Revisor
Retningslinjer for Sekretæren, revidert februar 2021
 

           

Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no