Nyheter fra Avlsrådet

Dokumenter vedr. helseundersøkelsen 2019 er flyttet til Helse hos Shih Tzu


NKK har vært så heldig å få leder for The Cambridge BOAS (Brachcephalic Obstructive Airway Syndrome) reseach group, MA VetBM CertVR, CertSAS DipECVS MRCVS Jane Ladlow på besøk til Norge til et gratis seminar.

Se denne lenken: https://www.nkk.no/aktuelt/nkk-seminar-om-boas-12-06-2019-article147630-985.html?fbclid=IwAR1keMVa-7oJZ5OqqDwiVz6pk0Fn7bjZueTaT5qxIvJlZeFAve7rxyWqvIk

*****
Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no