Informasjonshefte

Klubbens informasjonsbrosjyre

Inneholder litt informasjon om rasen og klubben. Informasjonsbrosjyren kan f.eks. gis til nye shih tzu eiere eller folk som vurderer å kjøpe seg shih tzu for første gang.
 
Informasjonsbrosyren kan bestilles hos:
Ritha Vangen, tlf. 95 76 70 40 eller e-mail: juhuas.kennel@gmail.com
 
Styret

Ny utgave er under utarbeidelse
 


Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no