Informasjonshefte

Klubbens informasjonsbrosjyre

Inneholder litt informasjon om rasen og klubben. Informasjonsbrosjyren kan f.eks. gis til nye shih tzu eiere eller folk som vurderer å kjøpe seg shih tzu for første gang.
 
Informasjonsbrosyren kan bestilles hos:

Ragnhild Dischington, mailadresse: nstk.styret@gmail.com eller på telefon nr 954 94 200

 
Styret

Ny utgave er under utarbeidelse
 


Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no