Info fra NKK

Her finner du link til NKKs streaming vedr Brachycephalic Breeds (kortsnutede raser) BOAS-seminaret juni 2019
Publisert etter avtale med NKK


Lover for klubber 2017
Ny lovmal - Brev til klubber og forbund 

Her finner du 1 dokument som hører sammen som er en høring fra NKK vedr. obligatorisk lovmal for klubb og forbund 2017.
Obligatorisk lovmal for NKKs klubber 2017 - her


Nå kan du verve dine valpekjøpere til NKK! 


Brev fra NKK om avlesing av albuebilder Nordiske utstillingsregler fra 2018 - hentet fra NKK 

Her er UTKASTET i høringen under oversatt til norsk som .pdf-fil

Under følger Høring i .pdf-format fra NKK vedrørende etablering av Nordiske utstillinger med Nordiske Certifikat fra 2018.

Gi styret en tilbakemelding i god tid og senest 1. august!
Denne saken skal styrebehandles 2. august og vedtak, basert på medlemmenes og styrets behandling, sendes til NKK.

Se hele høringsbrevet her som .pdf-filMELDING FRA NKK 

Norsk Shih Tzu Klubb har levert inn formell klage på dommeren som dømte rasen shih tzu på EDS fredag. Bakgrunnen for klagen er at de mener rasedommer ignorerte håndteringen av BIR-hunden, og klubben vil ikke akseptere at dommeren inviteres til fremtidige NKK-arrangementer.

Klagen er mottatt og vil bli viderebehandlet av de rette instanser


 

Pelsprodukter på utstillinger

Mottatt 23.9.2014
Svar fra NKK angående å benytte diverse pelsmidler til shih tzu på utstillinger

Viser til forespørsel om unntak for Shih Tzu til å benytte midler «Antistatisk spray, balsamspray og maisenna /potetmel i pelsen på vår rase også evnt. blank mascara (til toppen)» på utstillinger. Utstillingsreglene gjelder for alle raser som deltar på utstilling og det er ikke gitt anledning til å innvilge unntak fra dette slik reglene er utformet. Vi tar med oss innspillet  for vurdering til senere revideringer av reglene, men inntil videre må alle følge dagens regler.


Mvh 
NKKCopyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no