Styret orienterer

Viktig informasjon fra styret kommer her
( f.eks innkalling til Årsmøte, sosiale samlinger osv)
Innkalling til Ekstraordinært årsmøte som avholdes lørdag 27. april 2019 kl. 18.00
Sted: Nebbenes Kro NORD, Østre Hurdalsveg 162, 2074 Eidsvoll (ved E6)
Klikk her og komplett innkalling, stemmeseddel og presentasjon av dem som står på valg fremkommer


*****
Klikk her for å få frem presentasjon av de 3 kandidatene til styret på det ekstraordinære årsmøtet i 2019
*****
Klikk på linkene under og de forskjellige dokumentene til årsmøtet i Norsk Shih Tzu Klubb som avholdes 2.mars 2019 klokken 17:30 på Best Western Letohallen kan åpnes og lastes ned.

Innkalling til årsmøte
Årsberetning
Regnskap
Handlingsplan
Budsjett
Innkomne saker
Valg
Revisjonsrapport 2018
*****


Bekjentgjøring/Invitasjon til årsmøte som avholdes lørdag 2. mars 2019 kl. 17.30på Best Western Letohallen Hotel, 2072 Dal 
Se hele bekjentgjøringen her

*****
Referat med innstillinger til møte i NKKs særkomite for utstillingnr. 4/18 3. juli 2018 i NKKs lokaler. 
Vedtak vedrørende Fritak fra Fullcertordningen finner du her


Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no