Styret orienterer

Viktig informasjon fra styret kommer her
( f.eks innkalling til Årsmøte, sosiale samlinger osv)
*****
Klikk på linkene under og de forskjellige dokumentene til årsmøtet i Norsk Shih Tzu Klubb som avholdes 2.mars 2019 klokken 17:30 på Best Western Letohallen kan åpnes og lastes ned.

Innkalling til årsmøte
Årsberetning
Regnskap
Handlingsplan
Budsjett
Innkomne saker
Valg
Revisjonsrapport 2018
*****


Bekjentgjøring/Invitasjon til årsmøte som avholdes lørdag 2. mars 2019 kl. 17.30på Best Western Letohallen Hotel, 2072 Dal 
Se hele bekjentgjøringen her

*****
Referat med innstillinger til møte i NKKs særkomite for utstillingnr. 4/18 3. juli 2018 i NKKs lokaler. 
Vedtak vedrørende Fritak fra Fullcertordningen finner du her

*****

Kunngjøring fra styret:
Maria Engen har trukket seg som styremedlem, men vil opprettholde sitt verv som kasserer frem til kommende årsmøte.
Anne Lise Edvardsen har trådd inn som styremedlem frem til samme årsmøte.

Vennlig hilsen
Styret v/leder Ragnhild Dischington


*****
Norwegian snur - dropper forbud mot hunderaser - 
følg linken for å lese artikkelen : https://www.tv2.no/nyheter/9888771/


*****

Har du oppdatert personinformasjon via NKK.no/Min side?


*****

Til de medlemmer som forhåndstemt JA på to kandidater per verv. 

Vi har mottatt denne melding fra NKK:
Administrasjonen kan ikke ta stilling til om man kan sette «Ja» på flere kandidater på stemmeseddelen. Dette er opp til årsmøtet i klubben å avgjøre, jf lovmalens § 3-4 første ledd
*****

Til alle medlemmer i Norsk Shih Tzu Klubb - vedr. stemmeseddel til EO Årsmøte

*****
Vi beklager "tryckfelsnissen" i innkallingen.
Vi godkjenner begge stemmesedler, og fristen er Torsdag 12 april 2018.

*****
Innkallingsbrev med stemmeseddel og presentasjon til EO Årsmøte i NSTK 22.04.2018

*****

Bekjentgjøring av EO årsmøte 22.04.2018 kl. 13.00

*****

Valgresultat NSTKs årsmøte i 2018

*****

Revisjonsrapporten for Norsk Shih Tzu Klubb - se her

*****

Ny årsmøteinnkalling med saksfremlegg 8B Fullcertordningen - se her

*****

NSTKs årsmøteinnkalling er sendt pr mail til alle medlemmer som klubben har mailadresse til. Til de medlemmer som ikke har oppgitt mailadresse sendes innkallingen med vedlegg i posten.

*****

Fullcertordningen - Frist for å gi tilbakemelding er 05.01.2018 - se hele saken her

*****

Bekjentgjøring/invitasjon til årsmøte 2018 som avholdes 3. mars 2018 på Midttun Motell & Camping, Nesttun, Bergen.
Se hele bekjentgjøringen her

*****

Høring vedr. utregning av Mestvinnerlisten fra og med 01.01.18. med frist 06.12.17.
Se hele dokumentet med vedlegg her

*****


Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no