Styret orienterer

Viktig informasjon fra styret kommer her
( f.eks innkalling til Årsmøte, sosiale samlinger osv)


Norwegian snur - dropper forbud mot hunderaser - 
følg linken for å lese artikkelen : https://www.tv2.no/nyheter/9888771/


*****

Har du oppdatert personinformasjon via NKK.no/Min side?


*****

Til de medlemmer som forhåndstemt JA på to kandidater per verv. 

Vi har mottatt denne melding fra NKK:
Administrasjonen kan ikke ta stilling til om man kan sette «Ja» på flere kandidater på stemmeseddelen. Dette er opp til årsmøtet i klubben å avgjøre, jf lovmalens § 3-4 første ledd
*****

Til alle medlemmer i Norsk Shih Tzu Klubb - vedr. stemmeseddel til EO Årsmøte

*****
Vi beklager "tryckfelsnissen" i innkallingen.
Vi godkjenner begge stemmesedler, og fristen er Torsdag 12 april 2018.

*****
Innkallingsbrev med stemmeseddel og presentasjon til EO Årsmøte i NSTK 22.04.2018

*****

Bekjentgjøring av EO årsmøte 22.04.2018 kl. 13.00

*****

Valgresultat NSTKs årsmøte i 2018

*****

Revisjonsrapporten for Norsk Shih Tzu Klubb - se her

*****

Ny årsmøteinnkalling med saksfremlegg 8B Fullcertordningen - se her

*****

NSTKs årsmøteinnkalling er sendt pr mail til alle medlemmer som klubben har mailadresse til. Til de medlemmer som ikke har oppgitt mailadresse sendes innkallingen med vedlegg i posten.

*****

Fullcertordningen - Frist for å gi tilbakemelding er 05.01.2018 - se hele saken her

*****

Bekjentgjøring/invitasjon til årsmøte 2018 som avholdes 3. mars 2018 på Midttun Motell & Camping, Nesttun, Bergen.
Se hele bekjentgjøringen her

*****

Høring vedr. utregning av Mestvinnerlisten fra og med 01.01.18. med frist 06.12.17.
Se hele dokumentet med vedlegg her

*****


Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no