Avls- og helseråd (AHR)

Fra august 2020 har avlsrådet byttet navn til Avls- og helseråd, og rådet skal bestå av minimum 3 personer.

For å kontakte Avls- og helserådet kan denne adressen benyttes: avlsrad.nstk@gmail.com


AHR etter årsmøtet 25.03.23. består av:


Leder/sekretær:

Medlem:
Signy K Elvesveen

Medlem: 
Anne Lise Edvardsen
NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett vedrørende innavlsgrad 2022
https://www.nkk.no/getfile.php/13278450-1656058928/Dokumenter/Helse/Etiske%20grunnregler%20for%20avl%20og%20oppdrett.pdf 
NSTKs Avls- og Helseråd, revidert 2021
Avlsrådets arbeid


Her finner du link til NKKs streaming vedr Brachycephalic Breeds (kortsnutede raser) BOAS-seminaret juni 2019
Publisert etter avtale med NKK

Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no