Avl og Avlsråd

Etter det ekstraordinære årsmøtet i 2019.

Avlsrådet:

Leder:                         Maria K. Engen

Sekretær:                   Jan Erik Klaastad 

Medlem:                     Hege Mari Finnanger 

              

Avlsrådets retningslinjer
NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett - januar 2017

Avlsrådets arbeid
Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no