Avl og Avlsråd

Avlsrådet:

Leder:                          Per Åge Frank

Sekretær:                     Maria K. Engen

Medlem:                       Anita Rædergård

Varamedlem:                Anne-Grethe Berge Johansen

Avlsrådets retningslinjer
NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett - januar 2017
Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no