Nye titler og championat fra andre land


Alle må søke NKK om godkjenning av titler en tilegner seg i andre land.
Når tittelen er godkjent av NKK, vil hunden din være registrert på Dogweb, NKK med
godkjente titler.
Når NKK har godkjent nye titler ber vi om å bli informert, slik at din hund får riktige titler på
nstk.no og i medlemsbladet.
På klubbens hjemmeside og i medlemsbladet er det kun titler godkjent av NKK som vil bli
brukt foran hundens navn. Skulle du tilegne deg ny tittel er det fint om du melder fra til oss
når du har fått dette godkjent. En tittel vil alltid bli sjekket opp mot Dogweb.
Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no