Valpeformidling

Annonser av valpekull er gratis for medlemmer av NSTK og sendes til khundhammer@gmail.com
Annonser vil bli fjernet etter 3 mnd, hvis ikke oppdretter gir beskjed om forlengelse.

Hvordan fylle ut annonseteksten?


De eldste valpene ligger øverst, de yngste nederst.

Valpekull eldre enn 12 uker kan annonseres om de er registrert i NKK_________________

Kontaktinformasjon:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bellafiguraskennel.com%2Fcontact%2F%3Ffbclid%3DIwAR3bftQy26PWt0u4NsCXD4XvM24Z-yE2QtE7aRyFECbPuQk8qR7Mkwa2B-Q&h=AT0jNeI_Iv9MEuBZnrh74RFrVpXnUUy4w7nUGND2t-7g4d4F7eDFHcFTg7G3eM6fYc2iToeMvHj3D0AS6C_ZXTQk869cfRGKgKAhDmMCUkG2s1QuGf7_GJSRw9OTfX_lyBfUlw

Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no