Norsk Shih Tzu Klubb (NSTK)

Styrets sammensetning etter årsmøtet 23. mars 2024
For å kontakte styret i klubben, vennligst benytt denne mailadressen: 
nstk.styret@gmail.com


Leder, valgt for 2 år (til 2026):
Ritha H. Vangen, Ringsakervegen 53, 2383 Brumunddal 

Nestleder, valgt for 2 år 2023 (til 2025)
Lene N Granholt, ØvreHoltet 55, 2092 Minnesund   

Styremedlem/Kasserer (valgt for 1 år 2024 (til 2025)

Jan E. Klaastad, Sjøveien 16, 1365 Blommenholm                        

Styremedlem/Sekretær, valgt for 2 år 2023 (til 2025)
Eva Larsen, Karles vei 22B, 8403 Sortland

Styremedlem valgt for 2 år 2024 (til 2026)
Wenche Langdalen,  Engebakken 8, 2320 Furnes  

Varamedlemmer, valgt for ett år 2024 (til 2025)
Anne Lise Edvardsen, Ersfjordvegen142, 9107 Kvaløysletta

Bente Langaker, Visnesvegen 192, 4262 Avaldsnes 

Revisor, valgt for 2 år 2024 (til 2026) 
Maria Engen, Lunneveien 8, 1407 Vinterbro

Vararevisor, valgt for ett år (til 2025) 
Jan E. Norstrøm, Holmlundvegen 32, 2312 Ottestad

Materialforvalter:
Lene N Granholt Øvre Holtet 55 2092 Minnesund
Retningslinjer for Styret
Retningslinjer for Revisor
Retningslinjer for Sekretæren, revidert februar 2021
 

           

Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no