Medlemsbladet Shih Tzu Nytt

Send inn stoff til bladet!
Bruk denne mailadressen : shihtzunytt@gmail.com

Det er nå opprettet en egen mailadresse for å komme i direkte kontakt med redaksjonen av medlemsbladet. Har du stoff til bladet, eller ønsker kontakt med oss ber vi om at du bruker denne mailadressen:
shihtzunytt@gmail.com 


Bladet sendes ut til alle medlemmer som har betalt sitt medlemsskap før bladet blir trykket.

Vær med å bidra til at bladet blir nettopp slik du ønsker. Send inn tips, skriv gjerne om hva som skjer i ditt nærområde, gode historier om din egen hund og annet aktuelt stoff.

Foto som sendes pr post og som ønskes i retur, må medsendes ferdig frankert konvolutt med navn og adresse. 

 Bladet utgis 3 ganger i året i farger f.o.m. 2017 April August Desember
 Frister for innlevering av stoff 15. mars 15. juli 15. november

Priser 
Løssalgspris kr 75,- / Blad (så langt opplaget rekker) 
Presentasjon av ny norsk champion er gratis!
Annonsepriser:

Helside m/bilde (bildekolasj = et bilde)pr blad "“ farger:
Kr. 250,-
Halvside m/bilde pr blad:
Kr. 200,- 
Tillegg i prisen ved redaksjonens utarbeiding av annonse:Kr. 50,-
  
Annonser bes betalt senest når innsending foretas. 

 

Kennelregister 1 år                                              Kr. 150,-
Hannhundregister 1 år                              Kr. 150,-


All annonsering betales forskuddsvis. Merk innbetalingen hva det gjelder.

Bankkonto:  

 

 

1503.13.53804                             

IBAN: NO65 1503 13 53804
SWIFT: DNBANOKK

Adr.: Norsk Shih Tzu Klubb
Kasserer Maria Engen
Ringsakerveien 53
2380 Brumunddal


Ansvarlig redaksjon pt. 
Hovedansvarlig: Styret v/leder Ritha Vangen, e-mail: juhuas.kennel@gmail.com

Redaksjonsmedarbeidere:
Hildur J. Johnsen, e-mail: shihtzunytt@gmail.com
Kari Hundhammer, e-mail:  shihtzunytt@gmail.com
Jan Klaastad, Blommenholm 

Forsidene til tidligere utgitte medlemsblader
Fra og med 2017 utgis Shih Tzu Nytt 3 ganger i året
    
 
STN-1/17
 
STN-2/17
 
STN-3/17
 
 
STN-1/16
 
STN-2/16
 
STN-3/16
 
STN-4/16
 
STN-1/15
 
STN-2/15
 
STN-3/15
 
STN-4/15
 
STN-1/14
 
STN-2/14
 
STN-3/14
 
STN-4/14
 
STN-1/13
 
STN-2/13
 
STN-3/13
 
STN-4/13
 
STN-1/12
 
STN-2/12
 
STN-3/12
 
STN-4/12
 
STN-1/11
 
STN-2/11
 
STN-3/11
 
STN-4/11
 
Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no