Bli medlem!


Vi ønsker alle med interesse for rasen Shih Tzu hjertelig velkommen som medlem i NSTK!
Klubben har pr 31.12.2018 240 medlemmer inkludert husstandsmedlemmer. 


Hvordan bli medlem?
Ta kontakt med en i styret eller send mail til leder, Ragnhild Dischington: nstk.styret@gmail.com eller 
tlf. 95 49 42 00, eller Ann Kristin Hals på tlf 93 04 28 14.
Medlemmer i NKK kan også melde seg inn via "Min side" på nkk.no.
 
Nye eiere av Shih Tzu
Ta kontakt med en i Styret så vil du få hjelpe med å registrere deg som medlem. 

Hva koster dette?
Medlemsavgifter fra 2018:
Medlemskapet betales via NKK og inkl. kontingent til NKK og NSTK

Tilknytning
Grunnkontingent til NKK Kontingent til NSTK
Klubbmedlem/hovedmedlem kr 220,-                 kr 275,-
Husstandsmedlem         Ingen         kr   60,-
Klubbmedlem – utland                 kr 330,-
Valpekjøper vervet av oppdretter kr 190,-                         kr 150,-  *

Valpekjøper vil automatisk bli overført som klubbmedlem/hovedmedlem pr 1.1. året etter vervingen.
Etter 1.9. er det halv pris på kontingent til NKK og NSTK frem til 1.1.

*Gjelder ikke etter 1.9., da halvpris til NKK og NSTK blir gjeldende.


Hvilke fordeler har du?
  • Se fordeler ved medlemsskap i NKK her: fordeler ved NKK medlemskap:
  • I tillegg vil vi her nevne at du får NKK`s medlemsblad, Hundesport, 3 stk. i året. 
  • Du får delta på alle NKK`s godkjente utstillinger til halv pris.
Ved å være medlem i Norsk Shih Tzu (NSTK) får du:
  • Medlemsbladet Shih Tzu Nytt, 3 eksemplarer i året fra og med 2017.
  • Delta på medlemsmøter med aktuelle temaer.
  • Delta i sosiale sammenkomster for eiere og hund, skape et sosialt miljø.
  • Delta på mestvinnerlistene. Eier av hunden må ha betalt medlemsavgiften for inneværende år før hunden stilles ut, før det gis tellende poeng på Årets mestvinnerliste.
  • Bidra til at klubben ivaretar utviklingen av fysisk og psykiske sunne hunder, typeriktige og sosialt tilpasset m.m., samt fremmer utviklingen av rasen vår.
  • Klubben vil arbeide for å bevare rasen ut fra rasestandaren og fremme mulighetene for aktivitet.
  • Som medlem har du mulighet til å være med å bidra.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som medlem i Norsk Shih Tzu Klubb!Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no