Utstillingskritikker 2024

Utstillingskritikker 2023 finner du her
Utstillingskritikker 2020-2021-2022 finner du her  
Utstillingskritikker 2010 - 2019 finner du her

Januar 2024
NKK Trøndelag, Valpeshow, Hegra, 06.01.24 
https://www.dogweb.no/utstilling-resultatvisning/utstilling/241021/search?raid=866

 
 
Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no