Helseundersøkelsen 2019

Helseundersøkelsen for Shih Tzu

Det nærmer seg nå avslutning på undersøkelsen. Den vil bliavsluttet i desember i år. Da har den holdt på i ett år. Det blir spennende åse resultatet som vi håper vil gi oss konkrete ting å arbeide videre med.

Helseundersøkelsen er viktig for å avdekkehvilke helseutfordringer shih tzu har i forhold til andre raser. Vi som har reinrasedehunder har som et viktig mål å avle hunder med god fysisk og psykisk helse.Ikke minst i forhold til beslutningen i Nederland om å forby avl på enkelteraser - også vår rase. Det er dessverre også krefter her i landet som arbeiderfor samme type restriksjoner. Vi trenger derfor å kunne møte usaklig synsingmed objektive, konkrete fakta, både positive og negative.

Til dere som ikke har svart ennå: Skynd dere – snarter det for sent.

Gå inn på denne lenken:  https://nettskjema.no/a/129278

 

Avls- og helserådet 08.11.2020

Helseundersøkelsenfor Shih Tzu klar til bruk!

Undersøkelsen har en rekke spørsmål knyttet til helse og atferd som vil gi raseklubben oversikt over forekomsten av ulike sykdommer og atferdsutfordringer. Veterinærhøgskolen har kjørt tilsvarende undersøkelser i omtrent 80 ulike raser. I tillegg til en oversikt for rasen vil undersøkelsen også gi mulighet til å få mer kunnskap om årsaker og nedarving av enkelte sykdommer i rasen.

Veterinærhøgskolen minner om at raseklubben IKKE vil få informasjon om hvilke hunder/eier som har svart, de vil bare få en rapport med forekomsten av de ulike registreringene - så ingen bør være redd for konfidensialiteten.

Hvis du har flere hunder er det fint om du tar med så mange som praktisk mulig.

Ta også gjerne med hunder som ikke lenger er blant oss. Det eldste fødselsåret som er mulig er 1983.

Har du en valp/unghund er du også hjertelig velkommen til å svare. Vi er interessert i alle Shih Tzu uansett alder.

Vi håper flest mulig vil bidra til å skaffe en best mulig oversikt over rasens helse. Finn frem en kopp kaffe og hundens reg.nummer og klikk på lenken under. Takk for at du bidrar!

https://nettskjema.no/a/129278

Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til: 
avlsrad.nstk@gmail.com eller Jan E. Klaastad tlf. 480 90 645

Mvh
Styret, 14.12.2019Helseundersøkelse

Vi har lenge ment at rasen vår er sunn og frisk. Men realiteten er at vi ikke vet. Vi tror det, håper det, ønsker det, men den eneste måten vi kan bli sikre på, er å undersøke på en så objektiv måte som mulig.

Helseundersøkelsen for rasen vår er nå straks klar. Det er en web-basert spørreundersøkelse som er utarbeidet av Prof. Frode Lingaas, NMBU/Veterinærhøgskolen. Undersøkelsen er fullstendig anonym for både NSTK og NKK. Kun Frode Lingaas ser resultatene siden han skal lage rapporten/statistikken som forteller hvordan det står til med rasen vår.

Denne undersøkelsen er for alle som har, eller har hatt, en eller flere NKK-registrerte Shih Tzu.

Vi oppfordrer også alle oppdrettere til å be alle sine valpekjøpere om å delta.

Dette er en enestående anledning til å få rede på hvordan det står til, men som med all statistikk: Jo flere som deltar jo sikrere blir resultatet. Vi ønsker og håper derfor at flest mulig vil delta, både norsk-fødte, eksporterte og importerte Shih Tzu.

Du gjør derfor rasen vår en stor tjeneste ved å delta i undersøkelsen.


Rasen vår har hittil ikke blitt gjenstand for krav om begrensninger i avl, slik som mops, engelsk og fransk bulldog. Men det kan bare være et spørsmål om tid før det skjer. Se lenke nedenfor. Det er derfor om å gjøre å være i forkant slik at vi kan være forberedt.

https://www.advokatbladet.no/dyrevelferd/vil-saksoke-oppdrettere-for-a-stanse-hunde-avl/145970?fbclid=IwAR2kIvVXouXJGIo57gNDKs3IBFePeUf0VaRB87gxdfAG9BQlzCWrsPzB1ts

 

Avlsrådet 12.12.2019


Siste nytt fra Avlsrådet

Professor Frode Lingaas ved Veterinærhøgskolen/NMBU melder nå at det nærmer seg ferdigstilling av første omarbeidede versjon av undersøkelsen. Denne danner grunnlaget for tilpasning til ulike raser. Forsinkelsen skyldes omlegging av datasystemene og skifte av leverandør hos NMBU.
Han beklager den lange ventetiden og forsikrer at Norsk Shih Tzu Klubb slett ikke er glemt.
Vi håper og tror at så mange som mulig ønsker å delta i undersøkelsen slik at vi får et best mulig grunnlag for videre arbeid med rasen vår.

AvlsrådetCopyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no