Rasespesifikke avlsstrategier (RAS) for shih tzu

Norsk Shih Tzu Klubb fikk i oktober 2014 klart sitt første RAS-dokument. Dokumentet er også publisert på Norsk Kennel Klub sine nettsider. 

Rasespesifikke avlsstrategier (RAS) for shih tzu


Om rasespesifikke avlsstrategier (RAS)

I 2012 startet NKK arbeidet for at alle raser skal få sin egen skriftlige avlsstrategi. Raseklubbene sitter inne med mye informasjon, og de har fått i oppdrag å utarbeide RAS for sin(e) rase(r). Dette er et stort stykke arbeid for å samle den kompetansen som finnes om de forskjellige rasene og gjøre avlsarbeidet enda bedre. Dokumentet skal si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så vel som definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial. RAS skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubbene har for rasen og være et verktøy for å sikre sunn hundeavl også i fremtiden. Målsetninger og beskrivelse av hvordan målene skal nås er en viktig del av RAS. NKK håper og tror at dette kan bli et levende dokument som oppdrettere vil bruke aktivt i avlsarbeidet. NKK vil fortløpende oppdatere nettsiden sin etter hvert som de ferdigstilles.

Lenke til NKKs hjemmeside: Informasjon og Rasespesifikke avlsstrategier 

Lenke til NKKs hjemmeside : Avl og Helse


Norsk Shih Tzu Klubb sitt arbeid med RAS

13.-14. april 2013 arrangerte NSTK seminar med RAS som tema.
24.-25. oktober 2015 arrangerte NSTK seminar med helse, evaluering av RAS og shih tzu sett fra dommers side som tema.

 

Arbeidsgruppe for RAS

På seminaret 14. april 2013 ble det valgt en gruppe som skulle arbeide videre med RAS. Det er også åpent for noen flere medlemmer i denne gruppen. Ta kontakt med Hildur dersom du er interessert i å delta eller vet om noen som bør være med. 

Arbeidsgruppen består av Laila Mailund,Hege Mari Finnanger, Eli Folven, Maria Engen og Rose-Mari Enoksen.

Dokumentet blir lagt ut på nettsiden etter at det er godkjendt av NKK. De legger fortløpende ut RAS-dokument på nettisden sin etter hvert som de er godkjendt:  https://www.nkk.no/getfile.php/13901-1528369817/Filer/RAS/RAS/Shih%20tzu%20Ras%20v1.pdf

 

Specialklubben för Shih Tzu i Sverige sitt RAS-kompendium kan du lese her.

 

Copyright © Norsk Shih Tzu Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no